Skip to main content

 

SENARAI PEKELILING, SURAT PEKELILING DAN GARIS PANDUAN YANG DITERBITKAN DALAM PELAKSANAAN PROGRAM INFRASTRUKTUR DATA GEOSPATIAL NEGARA (MyGDI):

BIL YEAR SENARAI PEKELILING      
1

1997

Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bilangan 1 Tahun 1997 

ikon

-

Panduan Mengenai Penubuhan Sistem Infrastruktur Kebangsaan Bagi Maklumat Tanah / National Infrastructure For land Information System (NaLIS)

 

BIL YEAR SENARAI SURAT PEKELILING      
1 2014

Surat Pekeliling Pelaksanaan Infrastruktur Data Geospatial Negara (MyGDI) Bilangan 1 Tahun 2014

ikon

 

-

Panduan Pemakaian Standard Maklumat Geospatial

 

2 2012 Surat Pekeliling Pelaksanaan Infrastruktur Data Geospatial Negara (MyGDI) Bilangan 1 Tahun 2012

ikon

-

Garis Panduan Perkongsian Dan Penyebaran maklumat Geospatial Melalui Infrastruktur Data Geospatial Negara (MyGDI)

3 2009 Surat Pekeliling Pelaksanaan Infrastruktur Data Geospatial Negara (MyGDI) Bilangan 1 Tahun 2009

ikon

 

- Panduan Bagi Pembangunan Dan Pelaksanaan Pusat Data Geospatial / Geospatial Data Centre (GDC)
4 2008

Surat Pekeliling Pelaksanaan Infrastruktur Data Geospatial Negara (MyGDI) Bilangan 1 Tahun 2008

ikon

-

Garis Panduan Custodianship Bagi Data Geospatial

5 2007 Pindaan Pertama Surat Pekeliling Pelaksanaan Infrastruktur Data Geospatial Negara (MyGDI) Bilangan 1 Tahun 2006

ikon

 

-

Pindaan kepada Struktur Pengurusan MyGDI (Lampiran A) Panduan Bagi Pembangunan Dan Pelaksanaan Infrastruktur Data Geospatial Negara / Malaysian Geospatial Data Infrastruktur (MyGDI)

6 2006

Surat Pekeliling Pelaksanaan Infrastruktur Data Geospatial Negara (MyGDI) Bilangan 1 Tahun 2006

ikon

 

-

Panduan Bagi Pembangunan Dan Pelaksanaan Infrastruktur Data Geospatial Negara / Malaysian Geospatial Data Infrastruktur (MyGDI)

7 2005

Surat Pekeliling Pelaksanaan Infrastruktur Data Geospatial Negara (MyGDI) Bilangan 1 Tahun 2005

ikon

 

- Garis Panduan Penentuan Harga dan Penyebaran Data Geospatial
8 2001 Surat Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bilangan 1 Tahun 2001

ikon

 

-

Panduan Bagi Data Custodianship Infrastruktur Kebangsaan Bagi Sistem Maklumat Tanah

 

BIL YEAR SENARAI DOKUMEN GARIS PANDUAN      
1 2014 Dokumen Garis Panduan

 

- Garis Panduan Penyediaan Spesifikasi Produk Data Geospatial
2 2010 Dokumen Garis Panduan ikon - Garis Panduan Penilaian Kualiti Data Geospatial