Skip to main content

Pusat Geospatial Negara (PGN), Kementerian Sumber Asli, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim (NRECC) akan menerima lawatan daripada UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA.


Lawatan ini dijangka akan diadakan seperti ketetapan berikut:

Tarikh            :         10 April 2023 (Isnin)

Masa             :         9.00 pagi

Calendar Date