Skip to main content

AGENSI KERAJAAN BOLEH MEMOHON PERKHIDMATAN MyGOS MELALUI SISTEM PERMOHONAN DAN PEMANTAUAN PROJEK (SPP) MyGOS

Malaysia Geospatial Online Services (MyGOS) bertujuan memudahkan agensi kerajaan membangunkan aplikasi web GIS dan berkongsi maklumat geospatial secara dalam talian.

Sejak diperkenalkan pada tahun 2013, PGN telah berjaya berkolaborasi dengan pelbagai agensi kerajaan melalui MyGOS bagi meningkatkan kualiti perkhidmatan.

SPP MyGOS kini telah sedia untuk agensi kerajaan membuat permohonan menggunakan perkhidmatan MyGOS.