Skip to main content

Lawatan Akademik Pelajar Diploma Geomatik, Kolej Sains Geospatial & Teknologi (GSTC)

Pada 23 Oktober yang lalu, MaCGDI, NRE telah menerima lawatan akademik daripada dua (2) orang Pensyarah dan 43 orang pelajar jurusan Diploma Geomatik, Kolej Sains Geospatial & Teknologi (…

Mesyuarat Agensi Tunjak Dan Custodian Data Geospatial Bagi Kategori Transportation Bil. 1/2017

Mesyuarat Agensi Tunjak Dan Custodian Data Geospatial Bagi Kategori Transportation  Bil. 1/2017 telah diadakan pada 11 Oktober 2017 di Bilik Mesyuarat Permata Aras 7, Pusat…

Mesyuarat Agensi Tunjak Dan Custodian Data Geospatial Bagi Kategori Hydrography Bil. 1/2017

Mesyuarat Agensi Tunjak Dan Custodian Data Geospatial Bagi Kategori Hydrography  Bil. 1/2017 telah dipengerusikan oleh Kdr Kamarudin bin Yusuff  (TLDM) daripada Pusat…

Mesyuarat Agensi Tunjak Dan Custodian Data Geospatial Bagi Kategori Soil & Vegetation Bil. 1/2017

Mesyuarat Agensi Tunjak Dan Custodian Data Geospatial Bagi Kategori Soil & Vegetation  Bil. 1/2017 telah dipengerusikan oleh En. Ngaijan bin Agale  daripada…

Mesyuarat Agensi Tunjak dan Custodian Data Gesopatial bagi Kategori Utility Bilangan 1 Tahun 2017

Mesyuarat ini dilaksanakan adalah untuk menyelaras, mengemaskini dan mengenal pasti isu-isu yang timbul dalam pembangunan dan perkongsian data geospatial dalam kalangan agensi-agensi kerajaan…

Mesyuarat Focus Group Penyelarasan Data Geospatial Bagi Fitur Local Authority Area,Parliamentary / State Electoral Area dan Census Enumeration Block Bil.1/2017

Mesyuarat Focus Group Penyelarasan Data Geospatial Bagi Fitur Local Authority Area,Parliamentary / State Electoral Area dan Census Enumeration Block Bil.1/2017 telah diadakan…

Mesyuarat Focus Group Penyelarasan Data Geospatial Bagi Fitur Sempadan Pentadbiran Bil. 1/2017

Mesyuarat diadakan bertujuan untuk menyelaras data-data geospatial di bawah kategori Demarcation. Senarai fitur yang dibincangkan adalah berkaitan dengan Sempadan Pentadbiran dan Sempadan Maritim…

Lawatan Jabatan Penerangan Malaysia

Pada 25 November 2016, pihak MaCGDI telah menerima kunjungan daripada Jabatan Penerangan Malaysia (JPEN), Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia (KKMM) yang telah diketuai oleh Tuan Haji…

Bengkel pembangunan galeri digital kejayaan NRE 2016

PUTRAJAYA – 18 November 2016, Satu bengkel telah diadakan bertempat di Dewan Baiduri NRE dan dihadiri oleh seramai 36 pegawai dari Jabatan dan Bahagian NRE. Seramai 8 pegawai MaCGDI telah terlibat…

Lawatan Akademik Pelajar Teknologi Maklumat dan Komunikasi dalam Akuakultur, UPM Ke Pusat Infrastruktur Data Geospatial Negara (MaCGDI)

PUTRAJAYA – 16 November 2016, MaCGDI telah menerima lawatan akademik daripada Pelajar Teknologi Maklumat dan Komunikasi dalam Akuakultur (AKU4701), UPM yang disertai seramai 18 orang pelajar dan…

Kursus Aplikasi MyGeotranslator

Pada 31 Oktober 2016 satu Kursus Aplikasi MyGeotranslator telah diadakan di Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar,   Aras 1-4, Podium 2 & 3, Wisma…

Kursus Migrasi Data Autocad (.dwg) ke Format Shapefile (.shp) Menggunakan Perisian ArcGIS Dekstop dan Penggunaan Aplikasi MyGeotranslator

Tujuan kursus ini diadakan adalah bagi memberi pendedahan tentang penggunaan Aplikasi MyGeotranslator kepada pegawai-pegawai yang terlibat serta penggunaan Perisian ArcGIS untuk melakukan proses…

Pagination

Displaying 96 of 119