Skip to main content

Lawatan Kerja Secara Maya Oleh Jabatan Pertanian Negeri Perak

Pada 20 April 2021, bersesuaian dengan normal baharu dan bagi mengekang penularan COVID-19, PGN telah menerima lawatan kerja secara maya atau dalam talian daripada pihak…

Lawatan Kerja Bahagian Perancang Ekonomi Negeri Johor Bersama Agensi Teknikal Negeri

Pada 12 April 2021, PGN…

Sesi menandatangani Dokumen Permulaan Projek Sistem Maklumat Geografi KETENGAH

Sesi menandatangani Dokumen Permulaan Projek Sistem…

Lawatan Kerja Teknikal Ke PlanMalaysia

PGN telah membuat kunjungan lawatan teknikal ke PLANMalaysia yang diketuai oleh Puan Suzaini binti Jaafar, Timbalan Pengarah Cawangan Perkhidmatan Geospatial (CPG) dan…

Lawatan Kerja Jabatan Perangkaan Malaysia

PGN telah menerima lawatan kerja daripada Jabatan Perangkaan Malaysia (DOSM) yang diketuai oleh Puan Jamaliah Jaafar, Pengarah Bahagian Integrasi dan Pengurusan Data.…

Kunjungan Hormat Dan Perbincangan Mengenai Struktur Pengurusan Tadbir Urus MyGDI

Pada 18 Mac 2021, Pusat Hidrografi Nasional (PHN) telah menyantuni kunjungan hormat daripada Pusat Geospatial Negara (PGN). Kunjungan hormat ini bertujuan untuk…

Webinar “MyGDI Ke arah Malaysia Geospatial 4.0”

Webinar “MyGDI Ke arah Malaysia Geospatial 4.0”


Speaker: Puan Nor Hayati Hj Abdullah
Date: 4th December 2020
Time: 10.30 – 11.30 am
Fees: Free of charge …

10th IGRSM International Conference And Exhibition On Geospatial & Remote Sensing (IGRSM 2020)

Sr Ismail bin Hussin, Ketua Penolong Pengarah, Seksyen Polisi dan Outreach telah mewakili PGN membentangkan kertas kerja bertajuk "Geospatial Information Sharing in…

Lawatan Kerja Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia

Pada 17 September 2020, PGN telah menerima kunjungan lawatan kerja daripada Bahagian Profiling, Jabatan Perisikan dan Profiling, Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia (LHDNM…

Hari ICT KeTSA 2020

Pada 8 September 2020, Pusat Geospatial Negara (PGN) bersama Bahagian Pengurusan Maklumat (BPM) telah menganjurkan Hari ICT KeTSA 2020. Di era normal baharu, Hari ICT KeTSA pada…

Kunjungan Hormat Dan Perbincangan Hala Tuju Pembangunan GIS Negeri Terengganu

Pada 26 Ogos 2020, PGN telah menyantuni kunjungan hormat daripada Kerajaan Negeri Terengganu bersama wakil PLANMalaysia@Terengganu. Kunjungan hormat ini bertujuan untuk…

Bengkel Penggunaan Perisian Open Source GIS

Seksyen Penyelidikan Pembangunan, Cawangan Pembangunan Geodata dan Penyelidikan (CPGP) telah menganjurkan Bengkel Penggunaan…

Pagination

Displaying 36 of 119