Skip to main content
 
 
Multi-Lingual Glossary of Terms adalah terma-terma geografi/ geomatik yang diguna pakai dalam dokumen ISO/TC 211 Multi-Linual Glossary of Terms yang telah diterjemah dari Bahasa Inggeris ke dalam Bahasa Malaysia.
glossaryofterms
 
Kumpulan Kerja Standard Multi-Lingual Glossary of Terms telah ditubuhkan dan keahlian terdiri daripada pelbagai agensi seperti Universiti Teknologi Malaysia (UTM), Agensi Remote Sensing Malaysia (ARSM), Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia (JUPEM), Jabatan Pertanian (DOA), Jabatan Mineral dan Geosains (JMG), Unit Pemodenan Tadbiran dan Perancangan Pengurusan Malaysia (MAMPU) dan sebagainya.
glossary 2
 

Hasil terjemahan akan diterbitkan secara digital di dalam Dokumen Terma-terma dan Definisi Sistem Maklumat Geografi/ Geomatik untuk rujukan.