Skip to main content

Katalog Maklumat Geospatial Negara atau lebih dikenali sebagai MyGeo Explorer merupakan aplikasi atas talian bagi carian, paparan, semakan, perkongsian dan pengurusan metadata maklumat geospatial.

Access Application

 

 

Mengenai MyGeo Explorer

MyGeo Explorer boleh ditakrifkan sebagai medium penyebaran maklumat geospatial yang menghubungkan pembekal data dengan pengguna di seluruh Malaysia melalui internet.Aplikasi ini mengandungi rekod metadata yang menerangkan kandungan maklumat dan bagaimana untuk mengakses maklumat tersebut.

 

Metadata maklumat geospatial yang terdapat dalam MyGeo Explorer adalah terdiri daripada data, aplikasi, map services, dokumen, hasil penyelidikan, aktiviti geospatial dan perkhidmatan. Metadata maklumat geospatial yang diterbitkan di dalam MyGeo Explorer oleh pembekal data membolehkan pengguna untuk mencari data yang diperlukan.

 

Aplikasi ini juga membolehkan pengguna mencari sumber GIS, melihat keterangan dan membuat penilaian terhadap rekod metadata yang dipaparkan hasil dari carian mereka. Jumlah metadata yang terdapat dalam aplikasi ini sehingga Julai 2019 adalah sebanyak 5509 metadata. 

 

Objektif Pembangunan Aplikasi MyGeo Explorer adalah seperti berikut;

 

 

Menyediakan kemudahan carian dan capaian kepada maklumat geospatial secara atas talian.

Menggalakkan perkongsian maklumat geospatial antara agensi pembekal data bagi memastikan penyebaran dan penggunaan maklumat yang lebih tepat dan terkini.

Medium penyebaran maklumat geospatial diantara agensi pembekal data dengan pengguna.

Menyokong dan mempromosikan sebarang inisiatif berkaitan geospatial yang dilaksanakan oleh mana-mana pihak di Malaysia sama ada agensi kerajaan, Institut Pengajian Tinggi (IPT), swasta, NGO atau individu.

Menggalakkan integrasi yang lebih baik dan mengelakkan pertindihan usaha dalam pengumpulan, pemprosesan, pemeliharaan, penyediaan dan penyebaran maklumat geospatial antara agensi-agensi berkaitan.

 

MyGeo Explorer Benefits

Meningkatkan tahap kecekapan penyampaian perkhidmatan agensi kerajaan.

Mewujudkan piawaian kandungan metadata geospatial di Malaysia.

Memudahkan perkongsian maklumat geospatial.

Memudahkan carian dan penilaian maklumat geospatial.

Meningkatkan tahap kesedaran dan nilai ke atas maklumat geospatial.

Features

  • Search - Konsep carian maklumat secara kata kunci dan penapis mengikut jenis kandungan, kategori data dan tarikh.
  • Browse  - Menyenaraikan rekod metadata mengikut jenis kandungan (content type) dan kategori tajuk ISO (ISO topic category).
  • Publish Content - Membolehkan pengguna yang mendaftar menyediakan, muatnaik dan menerbitkan metadata menggunakan Templat Metadata MyGDI untuk dataset dan services. (Create, Upload and Publish metadata using MyGDI metadata template or dataset or services).
  • Metadata Detail – Paparan kandungan maklumat secara terperinci.
  • Preview - Memaparkan maklumat spatial daripada url public map service yang disertakan dalam maklumat metadata.
  • Offline MyGDI Metadata Editor (METAFOR) - Membolehkan penyediaan metadata dilakukan secara offline.
  • MyGDIX Viewer – Katalog untuk carian dan paparan metadata dengan map services.
  • Manage Metadata – Membolehkan pengemaskinian, muat turun, hapus, semakan dan pengesahan metadata dibuat oleh pengguna berdaftar.
  • Report – Menjana laporan statistik mengikut negeri, kategori, tarikh penerbitan, map services dan jenis kandungan.

 

 

MyGDI Explorer Flyers 0