Skip to main content

Jawatankuasa Tadbir Urus

 
Berperanan untuk menyelaras dan memperkasa perkhidmatan dan maklumat geospatial yang melibatkan semua agensi kerajaan persekutuan, negeri dan pihak berkepentingan. Ia diwujudkan untuk melaksana dan mempromosi program MyGDI bagi semua sektor awam yang mengurus, mengendali dan menggunakan maklumat geospatial mengikut terma rujukan masing-masing.
KomponenMyGDI malay
 

Modal Insan

 
Menyediakan perkhidmatan latihan dalam bidang geospatial.

Perkhidmatan Maklumat Geospatial

 
Menyediakan platform perkongsian perkhidmatan data geospatial dan sokongan pembangunan sistem di kalangan pihak berkepentingan (stakeholders).
komponen mygdi 2
 

Maklumat Geospatial

 
Membangunkan dataset geospatial mengikut 12 kategori dengan mematuhi standard dan kualiti yang telah ditetapkan.

Standard

 
Memastikan maklumat geospatial yang digunakan untuk perkongsian mematuhi pemakaian standard yang telah ditetapkan Badan Standardasi Kebangsaan dan Antarabangsa bagi menyokong Program MyGDI.

Mekanisme Capaian

 
Memastikan capaian kepada perkhidmatan maklumat geospatial adalah sentiasa tersedia, selamat dan berintegriti.
 

Polisi/ Perundangan

 
Menyedia dan melaksanakan dasar, pekeliling dan garis panduan bagi pelaksanaan Program MyGDI.

Penyelidikan dan Pembangunan

 
Melaksanakan penyelidikan bagi keperluan pembangunan data geospatial, teknologi, aplikasi dan perisian GIS.
rndpolisi