Skip to main content

 

Data Geospatial

 

Memberi khidmat runding teknikal dalam pembangunan data geospatial di peringkat agensi persekutuan dan negeri.

Baca lagi

Aplikasi

 

Menyediakan Perkhidmatan Pembangunan aplikasi web GIS menerusi perkongsian maklumat geospatial.

Baca lagi

 

 

Polisi dan Standard

 

Memberi khidmat runding dan penyelarasan latihan kepada agensi kerajaan serta pihak berkepentingan bagi pemakaian standard dan polisi.

Baca lagi

 

Infrastruktur ICT GIS

 

Menyediakan perkhidmatan khidmat runding berkaitan pembangunan infrastruktur ICT GIS dan ketersediaan data untuk dikongsi kepada agensi kerajaan.

Baca lagi