Skip to main content

 

Di bawah program MyGDI, PGN sebagai penyelaras komited untuk membantu pelbagai agensi kerajaan membangunkan aplikasi GIS yang dapat membantu mereka dalam pengurusan maklumat geospatial. Selaras dengan objektif pelaksanaan MyGDI untuk mempromosikan perkongsian maklumat geospatial di kalangan agensi kerajaan dan mempercepatkan proses membuat keputusan ke arah Spatially Enabled Government.

Inisiatif MyGDI merupakan hab perkongsian data geospatial secara dinamik merentasi agensi sektor awam, badan bukan kerajaan, akademia dan rakyat.


Aplikasi yang memudahcara perkongsian data geospatial

 
a mygdi explorer

Katalog Metadata (MyGDI Explorer)

Aplikasi ini membenarkan pengguna untuk membuat carian berkaitan data/maklumat berkaitan geospatial.

Baca Lagi
a mygos

Berkolaborasi dan Berkongsi Maklumat Geospatial(MyGOS)

Aplikasi ini merupakan platform untuk menggalakkan perkongsian maklumat geospatial di antara pelbagai agensi atau organisasi.

Baca Lagi
translator 0

MyGeotranslator

Membantu dan memudahkan agensi pembekal data mengguna pakai standard data geospatial yang telah dibangunkan oleh PGN.

Baca Lagi
mygeo data services 1

MyGeo Data Services

MyGeo Data Services menyediakan antaramuka untuk capaian data-data yang boleh dikongsi di antara Agensi Kerajaan dengan Agensi Kerajaan (G2G).

Baca Lagi

Aplikasi rujukan data GDC dan standard

 
mygeoname

Carian Nama Geografi (MyGeoName)

MyGeoName merupakan pangkalan data yang menyimpan nama geografi, lokasi, sejarah dan notifikasi gazetir yang sah.

Baca Lagi
upi

Carian Kod dan Nama Pengurusan Tanah(UPI)

Bagi penyelarasan Kod dan Nama Sempadan Pentadbiran Tanah (Unique Parcel Identifier - UPI) seperti Negeri, Daerah, Mukim/Bandar/Pekan dan Seksyen.

Baca Lagi
ms1759

Carian Kod Fitur dan Atribut (MS 1759)

MS1759 merupakan satu kaedah pengekodan butiran dan atribut serta menyediakan penerangan berkaitan maklumat geospatial.

Baca Lagi

Inisiatif Kebangsaan bertujuan untuk mengurangkan pertindihan pengutipan maklumat geospatial dan menyelaras maklumat geospatial agensi kerajaan bagi memastikan maklumat dikongsi dari satu sumber yang sama dan seamless.


penang

PULAU PINANG

Baca Lagi
perak

PERAK

Baca Lagi
wpputrajaya

PUTRAJAYA

Baca Lagi
johor

JOHOR

Baca Lagi
n9

NEGERI SEMBILAN

Baca Lagi
melaka

MELAKA

Baca Lagi
sarawak

SARAWAK

Baca Lagi

Inisiatif Kolaboratif merupakan jaringan kolaborasi antara agensi kerajaan dan PGN dalam membangunkan aplikasi Web-GIS di agensi masing-masing.


venomgeogrid

Venom

Baca Lagi
kraftangan

Kraftangan Malaysia

Baca Lagi